PROGRAM 2 MAJ 2018

Evenemangssäkerhet 2.0 är en "12-12 konferens" som äger rum den 2-3 maj 2018 i Halmstad under VM i Bordtennis. Konferensen inleds med gemensam lunch och inkluderar både föreläsningar och visning av Halmstad Arena med ackreditering till Bordtennis-VM. Registrering till konferensen sker mellan kl 11:00-13:00 den 2 maj.
 
1. INTRODUKTION
Dagen inleds med en kort introduktion till ämnet evenemangssäkerhet samt praktisk information kring program, talare och lokaler. Tid & plats: 13:00. Stora salen.

2. VÄGEN TILL VM - EN BAKGRUND TILL VM I BORDTENNIS I HALMSTAD 2018
I denna punkt får vi en kort bakgrund till VM i Bordtennis 2018 i Halmstad, signerad Johan F. Lundberg. Tid & plats: 13:15. Stora salen.

3. EVENEMANGSSÄKERHET UR ETT SAMHÄLLSUTVECKLINGSPERSPEKTIV: NYA SAMHÄLLSUTMANINGAR, FÖRÄNDRADE RISKER

Evenemangs- och arenautvecklingen har varit intensiv runtom i Skandinaven under senare år och i takt med att de nordiska länderna blir allt mer erfarna arrangörer fortsätter också variationen i evenemangsfloran att öka. Vid sidan av världscuper, landskamper och stora festivaler har exempelvis Köpenhamn nyligen blivit värd för World Pride 2021 i samarbete med Malmö stad - ett världsevent. Samtidigt står vi inför helt nya samhällsutmaningar med nya, potentiella risker. I denna föreläsning får vi en inblick i följande frågeställningar: vad kännetecknar ’bra’ säkerhet på ett evenemang? Publikens roll, bara konsument av upplevelser eller något mer? Motsägelser och utmaningar i säkerhet på evenemang. Hur får du publiken att vilja samma sak som du? Talare: Petter Säterhed, som delar sin tid mellan WSP Sverige och Karlstad Universitet. Tid & plats: 13:30. Stora salen.

 
4. HOOLIGANISM: UNDERSTANDING THE BEHAVIOURAL MECHANISMS OF FOOTBALL SUPPORTER CULTURE (ENGLISH)
Dr Martha Newson, Institute of Cognitive and Evolutionary Anthropology, University of Oxford (UK)

Football-related violence (or ‘hooliganism’) is a persistent, global problem. Outcomes include injury, destruction of property, state security costs, and even death. To address football-related violence, we first need to understand what motivates it. A common belief is that it stems from social maladjustment. However, recent studies with fans from across four continents suggest that an intense form of pro-sociality lies at the heart of football-related violence. What causes this intense form of group bonding? And how might we tap into extreme group commitment to improve fan experiences and event safety? Tid & plats: 14:15. Stora salen.

   
>>  KAFFE & FIKA, KL 15:00-15:30

5. SUPPORTERDIALOG OCH SLO: NORDISK CASE STUDIE MED ENABLE 
Arbetet med SLO (Support Liason Officer) eller fan coordinators, har blivit allt viktigare för idrottsklubbar. I denna föreläsning får vi besök av Anders Almgren och organisationen ENABLE som är experter inom just SLO-området. Vi tittar närmare på SLO-rollen, grundläggande teori om folksamlingar, risker och vilken roll SLO:er spelar i crowd management-situationer, resultat från dialogbaserat arbete och image och hållbarhet (stakeholder relations). Tid & plats: 15:30. Stora salen.

6. CASE STUDIE ARENASÄKERHET: IFK GÖTEBORG
IFK Göteborg är en av svensk fotbolls mest framgångsrika och välkända föreningar. Evenemangssäkerhet 2.0 är glada att kunna presentera Mike Sahlénius, Säkerhetschef vid IFK Göteborg, som talare vid årets konferens. Få en inblick i hur säkerhetsarbetet bedrivs i en stor elitförening som IFK Göteborg, vilka risker och utmaningar som föreligger och hur man planerar säkra evenemang i allsvenskan och vid internationellt cupspel. Tid & plats: 16:15. Stora salen.

7. VISNING AV HALMSTAD ARENA / VM I BORDTENNIS MED ACKREDITERING

Tid & plats: ca 16:45 Halmstad Arena. Rundvandring i Halmstad Arena med visning av VM i Bordtennis, Arenahallar, Halmstad Arena Bad. Visning föregås av kort introduktion av Ann-Louise Rispling, säkerhetsstrateg vid Avdelningen för ledningsstöd i Halmstads kommun, som under 20 minuter berättar om ledning, organisering och genomförande av förberedelsearbete med säkerhet kring VM i Bordtennis. *Alla konferensbesökare får ackreditering till bordtennisen den 2 maj.

Kvällsmingel med VM i Bordtennis, kl 18:00-20:00.

Shuttle till hotellet avgår kl: 20:00
_________________________________________________________________________________________________________
   
PROGRAM 3 MAJ 2018

1. SÄKERHETSARBETE INOM BADHUS: ERIKSDALSBADET STOCKHOLM OCH HALMSTAD ARENA BAD
Under senare år har ett flertal incidenter i badhus blivit uppmärksammade i media och av allmänhet. Vilka hot och risker förekommer inom bad och hur jobbar badhus och kommuner proaktivt med säkerhetsfrågor? Hur ser strategin ut gällande personalutbildningar, nya målgrupper och information till allmänhet? Hur ställer man sig till säkerhetskameror och könsuppdelade pooler? Sara Franzén Shilwan, chef Eriksdalsbadet Stockholm och Halmstad Arena Bad. Tid & plats: 09:30. Stora salen. 

2. VÄRDSKAP VID STADSFESTIVALER - HUR PLANERAR MAN EN LUGN OCH TRYGG STADSFEST? CASE: EKSJÖ STADSFEST 
I denna case studie närstuderar vi stadsfestivalers utmaningar och säkerhetsarbete med fokus på ett gott värdskap. Lyssna till Eksjö stadsfest som jobbat hårt och aktivt med att utveckla sitt värdskap från planering till genomförande och uppföljning av festivalen. Talare Fredrik Carlsson. Tid & plats: 10:00. Stora salen. 

>> KAFFE & FIKA, KL 10:30-11:00

3. COPENHAGEN MARATHON / DHL LOPPET (DK) - ATT PLANERA SÄKERHET VID STORA LÖPLOPP (ENGLISH)
Hur planerar man stora löptävlingar med de publika utmaningar och krav som finns runt dagens arrangemang? I denna föreläsning tittar vi på säkerhet och de bakomliggande mekanismerna vid en s k "mass gathering" och kan stolt presentera Copenhagen Marathon och tillhörande events som Royal Run, Copenhagen Half Marathon och DHL loppet - lopp med hög komplexitet och säkerhet. Talare: Dorte Vibjerg, Executive MBA-MTT, Direktør Sparta (DK). Tid & plats: 11:00. Stora salen. 

INFORMATION OM EVENEMANGSSÄKERHET 2.0 - 2019

Summering och avslut, kl 11:45.