PROGRAM 2 MAJ 2018

Evenemangssäkerhet 2.0 är en "12-12 konferens" som äger rum den 2-3 maj 2018 i Halmstad under VM i Bordtennis. Konferensen inleds med gemensam lunch och inkluderar både föreläsningar och visning av Halmstad Arena med ackreditering till Bordtennis-VM. Registrering till konferensen sker mellan kl 11:00-13:00 den 2 maj.
 
1. INTRODUKTION
Dagen inleds med en kort introduktion till ämnet evenemangssäkerhet samt praktisk information kring program, talare och lokaler. Tid & plats: 13:00. Stora salen.

2. EVENEMANGSSÄKERHET UR ETT SAMHÄLLSUTVECKLINGSPERSPEKTIV: NYA SAMHÄLLSUTMANINGAR, FÖRÄNDRADE RISKER

Evenemangs- och arenautvecklingen har varit intensiv runtom i Skandinaven under senare år och i takt med att de nordiska länderna blir allt mer erfarna arrangörer fortsätter också variationen i evenemangsfloran att öka. Vid sidan av världscuper, landskamper och stora festivaler har exempelvis Köpenhamn nyligen blivit värd för World Pride 2021 i samarbete med Malmö stad - ett världsevent. Samtidigt står vi inför helt nya samhällsutmaningar med nya, potentiella risker. I denna föreläsning får vi en inblick i några av de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss när traditionella samhällsstrukturer förändras och när nya förhållningssätt gällande säkerhet behöver tas fram. Talare: Petter Säterhed, WSP Sverige och lektor vid Karlstad Universitet. Tid & plats: 13:15. Stora salen.

 
3. COULD UNDERSTANDING FOOTBALL VIOLENCE IMPROVE OUR KNOWLEDGE ABOUT TERRORISM AND GANG CULTURE? (UK)

Vilka positiva och negativa effekter kan ett supporterskap ha? Vilka bakomliggande mekanismer styr fotbollssupportrar och är det möjligt att förstå andra extrema miljöer och organisationer, exempelvis terrorism eller gängbildningar, genom att studera supporterkultur? Missa inte denna föreläsning om fotbollssupporterkultur och hur den kan hjälpa oss förstå andra former av extremism signerad Dr Martha Newson, ledande forskare vid Oxford University UK. Tid & plats: 14:00. Stora salen.

   
>>  KAFFE & FIKA, KL 14:45-15:15

4. SUPPORTERDIALOG OCH SLO: NORDISK CASE STUDIE MED ENABLE 
Arbetet med SLO (Support Liason Officer) eller fan coordinators, har blivit allt viktigare för idrottsklubbar. I denna föreläsning får vi besök av Anders Almgren och organisationen ENABLE som är experter inom just SLO-området. Vi tittar närmare på SLO-rollen, grundläggande teori om folksamlingar, risker och vilken roll SLO:er spelar i crowd management-situationer, resultat från dialogbaserat arbete och image och hållbarhet (stakeholder relations). Tid & plats: 15:15. Stora salen.

5. CASE STUDIE ARENASÄKERHET: IFK GÖTEBORG
IFK Göteborg är en av svensk fotbolls mest framgångsrika och välkända föreningar. Evenemangssäkerhet 2.0 är glada att kunna presentera Mike Sahlénius, Säkerhetschef vid IFK Göteborg, som talare vid årets konferens. Få en inblick i hur säkerhetsarbetet bedrivs i en stor elitförening som IFK Göteborg, vilka risker och utmaningar som föreligger och hur man planerar säkra evenemang i allsvenskan och vid internationellt cupspel. Tid & plats: 16:00. Stora salen.

6. VISNING AV HALMSTAD ARENA / VM I BORDTENNIS MED ACKREDITERING

Tid & plats: ca 16:45 Halmstad Arena. Rundvandring i Halmstad Arena med visning av VM i Bordtennis, Arenahallar, Halmstad Arena Bad. Visning föregås av kort introduktion av Destination Halmstad och Halmstad Arena. Alla konferensbesökare får ackreditering till bordtennisen i samband med registrering till konferensen. 

Kvällsmingel med VM i Bordtennis, kl 18:00-20:00.

Shuttle till hotellet avgår kl: 20:00
_________________________________________________________________________________________________________
   
PROGRAM 3 MAJ 2018

1. SÄKERHETSARBETE INOM BADHUS: ERIKSDALSBADET STOCKHOLM OCH HALMSTAD ARENA BAD
Under senare år har ett flertal incidenter i badhus blivit uppmärksammade i media och av allmänhet. Vilka hot och risker förekommer inom bad och hur jobbar badhus och kommuner proaktivt med säkerhetsfrågor? Hur ser strategin ut gällande personalutbildningar, nya målgrupper och information till allmänhet? Hur ställer man sig till säkerhetskameror och könsuppdelade pooler? Sara Franzén Shilwan, chef Eriksdalsbadet Stockholm och Halmstad Arena Bad. Tid & plats: 10:00. Stora salen. 

>> KAFFE & FIKA, KL 10:30-11:00

2. COPENHAGEN MARATHON (DK) - ATT PLANERA SÄKERHET VID STORA FOLKSAMLINGAR OCH LÖPLOPP
Hur planerar man ett större idrottsmästerskap, en musikfestival eller en löptävling med de publika utmaningar och krav som finns runt dagens arrangemang? I denna föreläsning tittar vi på säkerhet och de bakomliggande mekanismerna vid en s k "mass gathering" och kan stolt presentera Copenhagen Marathon med tillhörande events som Royal Run och Copenhagen Half Marathon - urbana lopp med hög komplexitet och hög säkerhetsnivå. Tid & plats: 11:00. Stora salen. 

3. EVENEMANGSSÄKERHET 2.0 - 2019

Summering och avslut, kl 11:45.